Tag Archives: EU

Home Posts tagged "EU"

Проект „Кохезионната политика на ЕС в България – Vox populi“

Проектът „Кохезионната политика на ЕС в България – Vox populi“ ще се реализира в партньорство с фондация “Образователно сътрудничество”, финнасиран е от ЕС чр...
Read More
UP Celebrating 20 Years

„Юнайтед партнърс“ ЕООД е бенефициент по проект „Агенти на промяната“

Целевата група на проекта са икономически неактивни младежи, които не са в образование обучение или заетост на възраст 15-29 г. вкл. “Агенти на промяната“ ще съдейст...
Read More