Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Kовид 19

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.089-2049

Бенефициент: ЮНАЙТЕД ПАРТНЪРС ЕООД

Обща стойност: 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв.
европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 24.03.2022 г.
Край: 24.06.2022 г.