Платформата „Младежи на работа“ свързва младежи, търсещи работа, и работодатели

infographic

Проектът „Агенти на промяната“ е финансиран по дог № BG05M9OP001-4.001-0052 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд и се реализира съвместно от комуникационна агенция „Юнайтед партнърс“, фондация „Образователно сътрудничество“, община Каспичан и технологичната компания от Унгария „Нетикъл“

В основата на мащабната социално отговорна инициатива е стремежът към реинтегриране към образователната система или работната сфера на младите хора между 15 и 29-годишна възраст, които не работят и не учат.

През последните два месеца проект „Агенти на промяната“ постигна значими резултати чрез реализирането на две комуникационни кампании и платформата „Младежинаработа.бг“ – виртуално пространство, свързващо младежи и работодатели.

Осъществените до момента дейности показват, че първата комуникационна кампания е достигнала до над 100 000 младежи на възраст между 15 и 29 години от регион Шумен и близките до него населени места. Ключовите послания от нея са изведени от актуални теми и изразяват директен призив към младежите – „Превърни това, което умееш най-добре в професия!“, „Използвай силните си страни и избери какво да работиш!”, „Извърви пътя от липсата на доход до високата заплата!“. Анализите показват, че практическата насоченост на апелите влияе положително върху нарастването на мотивацията у младите хора, като създават интерес и желание за реализация.

Ключовите послания в основата на втората комуникационна кампания от проекта развиват и допълват предходните, като внасят добавена стойност на начинанието. Те дават конкретни отговори на въпроси с практически характер, които съпътстват процеса по кандидатстване за работа и са представени в синтезиран вид в платформата „Младежи на работа“. Създадена с цел предоставяне на детайлна информация за договорните отношения с работодателите, за ефективните решения, предхождащи интервюто, свързваща търсещите и предлагащите работни позиции. Комуникационната кампания е достигнала до 79 000 младежи на възраст между 14 и 29 години от регион Шумен и радиус от 50 километра.

На 1.10.2018 г. в гр. Каспичан се проведе Работна дискусия на тема „ Начини за успешно идентифициране, адаптиране, трансфериране и въвеждане на иновативни социални практики, модели и методи“. Присъстваха представители на общината, бюрата по труда, учители и директори на училища, журналисти.
Последната фаза от проекта включва събития, които ще се проведат в София. На 11 октомври 2018 г. (четвъртък), между от 10:00 часа в Essence Center на ул. “6 септември” ще бъдат представени добри практики в работата с икономически неактивни младежи, които не са в образование и обучение, на възраст 15-29 г.”

На 26 октомври 2018 г. (петък) от 10 часа в клуб “Перото” на НДК ще бъдат представени резултатите, постигнати от проекта „Агенти на промяната“. Гости на събитието ще бъдат представители на неправителствени организации, държавната администрация, журналисти, хора, които работят с младежи и имат опит и отношение по темата. Те ще имат възможност да се включат в дискусия за обсъждане на проблема за ангажираността на младите хора и за намиране на ефективно решение за ограничаването му.

infographic