Blog

Home BlogPage 2

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Kовид 19

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.089-2049 Бен...
Read More