Агенти на промяната

Kaspichan

На 9 февруари 2018 г. в Каспичан бе проведена първата работна среща по проект “Агенти на промяната”. Проектът е част и финансиран по процедура BG05M9OP001- 4.001 “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”, по ОПРЧР 2014-2020.

На срещата присъстваха партньорите по проекта – Юнайтед Партнърс ЕООД, Община Каспичан и Фондация Образователно сътрудничество, които се срещнаха с представители на основната целева група на проекта – младежи на възраст между 15 и 29 години, които са икономически неангажирани – не посещават училище и не ходят на работа. За да се запознаят отблизо с темите, които вълнуват младежите от община Каспичан в ежедневието и да осъществят по-близка връзка с представителите на проектната целева група, бяха поканени ученици от ОУ “Христо Ботев” и СУ “Панайот Волов”, община Каспичан. На срещата присъстваха и представители на “Бюро по труда” – Нови пазар, класни ръководители на учениците, педагогически работници, общински представители и кметове от общината.

Kaspichan

Всички заедно се опитаха да идентифицират конкретни теми и въпроси, които младите хора от общината коментират, начини как да бъдат интегрирани на пазара на труда и как да се предотврати социалното им изключване.

Следваща стъпка от проекта е да се създаде Наръчник за общуване с целевата група, чрез който да се стимулира техния интерес към образованието и пазара на труда по визуален и интерактивен начин.

EU flag
EU logo