Агенти на промяната подготвиха Анализ и Наръчник за общуване с NEETS

eurofound logo

Юнайтед Партнърс направи анализ на темите, които вълнуват младежите между 15 и 29 години NEETS и състави Наръчник за комуникация с тях, като част от проекта “Агенти на промяната”. Целта на документите е да дадат на заинтересованите групи инструменти, които ще променят нагласите на младежите и ще ги върнат в образователната система или ще ги провокират да започнат работа.